Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

NCORA INFORMATION TECHNOLOGY, S.L. és una consultora tecnològica que ofereix serveis de qualitat per a empreses en el món TIC, particularment en el món de les infraestructures. Oferim als nostres clients serveis dins de les àrees de Consultoria, Seguretat, Cloud, Serveis gestionats, Infraestructura i Formació TIC, amb el compromís d’ajudar a simplificar al nostre client la gestió diària de les tecnologies de la informació i millorar la seva competitivitat.

La principal premissa d’ENCORA és la prestació de serveis TIC, el nivell de qualitat de les quals i seguretat, els faci competitius i adequats a les necessitats dels seus clients i de l’entorn en el qual es desenvolupen les seves activitats. Per això, ha adoptat una política de Qualitat i Seguretat de la Informació en la qual es presenta el seu compromís a:

 • Ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes basado en la Innovación, el Conocimiento, Compromiso y Flexibilidad de la Organización.
 • Dotar i mantenir l’estructura de l’Organització en els aspectes tecnològics, administratius i formatius necessaris per a poder assegurar el compliment dels requisits aplicables, en tots els nostres productes i serveis, incloent-hi la seguretat de la informació.
 • Orientar l’activitat de l’Organització per a aconseguir el major grau possible de satisfacció dels clients, mitjançant un tracte personalitzat segons les seves necessitats.
 • Assegurar la participació i implicació de tot el personal de l’Organització en el compliment i desenvolupament del Sistema de Gestió Integral.
 • Garantir el compromís en el desenvolupament, implantació i manteniment d’un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, basat en la identificació i protecció d’actius de la informació, que garanteixin la seguretat en cada etapa del cicle de vida del sistema; tenint especial cura en les relacions amb els proveïdors. Els tercers han de garantir el compliment de la política de seguretat de la informació, fonamenta en estàndards auditables que permetin a ENCORA verificar que es compleixen aquestes polítiques.
 • Establiment d’un sistema de seguretat de la informació caracteritzat per:
  • Disponibilitat. ENCORA s’assegura en qualsevol moment que tant el personal autoritzat, com els processos, puguin accedir a la informació quan el requereixin
  • Integritat. ENCORA aconsegueix mantenir l’exactitud i completitud de la informació i tots els mètodes de procés que empra.
  • Confidencialitat. Una de les prioritats de ENCORA és assegurar que tota la informació que maneja no es posi a disposició ni es reveli a individus, entitats o processos no autoritzats.
  • Manté la seguretat de la informació que es transfereix dins de l’organització i amb qualsevol entitat externa.
  • Es detallen unes mesures de seguretat adequades que asseguren que no es compromet la informació de ENCORA durant la utilització de dispositius mòbils.
  • Amb un control d’accés aplicat en tota l’organització, sobre la base d’uns documents implantats en funció d’estàndards auditables que ens permeten verificar que aquestes polítiques es compleixen.
  • En cas de ser necessari, empra tècniques per a la protecció de documents i dades a través de la Criptografia.
 • Garantir que el compromís de millora contínua és clarament entès i assumit per tots els empleats, com a via imprescindible per a assegurar la competitivitat de l’empresa i la màxima satisfacció del client.

Sóller, a 23 d’octubre de 2019

Direcció General.