Fabricantes

En Encora treballem amb els millors fabricants del mercat TIC.

El nostre objectiu és treballar amb les millors tecnologies per a ajudar els nostres clients a créixer i millorar la seva competitivitat, amb objectivitat i confiança. Els fabricants amb els quals treballem són primeres marques de reconegut prestigi.

Som multidisciplinaris i ens preocupem que els nostres clients d’EspanyaMèxic tinguin el millor suport tècnic i la millor integració entre els diferents fabricants del seu entorn de CPD.

Fabricantes Encora

ENCORA TREBALLA AMB ELS FABRICANTS MÉS INNOVADORS

Cohesity Encora

COHESITY

Cohesity és el sistema d’emmagatzematge secundari més innovador: còpia de seguretat, fitxers i objectes en una plataforma única.

MICROSOFT

Microsoft i les seves tecnologies permeten crear entorns col·laboratius i d’alt rendiment a les empreses.

Logo Azure

microsoft azure

Azure és un Cloud distribuït geogràficament que ens garanteix la màxima disponibilitat dels nostres serveis corporatius.

PALO ALTO NETWORKS

Palo Alto Networks és líder mundial en ciberseguretat. En Encora implementem aquestes tecnologies en els nostres clients.

 

DELL

Dell ens aporta un portfolio de productes altament competitiu per a projectes onpremise. És el líder tecnològic a nivell mundial.

HITACHI VANTARA

Hitachi Vantara proporciona eines d’emmagatzematge i gestió de la dada de gran fiabilitat i potència.

CISCO

Cisco ens permet crear entorns de xarxa core molt robustos. En Encora implementem aquestes solucions en els nostres clients.

HPE

HPE és una de les grans corporacions TIC del món que ajuda a usar la tecnologia per a accelerar el negoci.

SOPHOS

Sophos ajuda a protegir més de 400.000 empreses en més de 150 països enfront de les ciberamenazas més avançades.

MELLANOX

Mellanox proporciona electrònica de xarxa de molt baixa latència ideal per a arquitectures més habituals basades en HCI.

VMWARE

VMware proporciona eines per a la virtualització de servidors, escriptoris, emmagatzematge i xarxa.